Przejdź do treści

Polityka prywatności

Obowiązuje od 30 sierpnia 2021 r

Jako właściciel tej strony internetowej („Witryna”), Racenrcs.com („my” lub „nas”) rozumiemy, że Twoja prywatność ma kluczowe znaczenie. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy od Ciebie za pośrednictwem Witryny oraz w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy takie informacje.

Nasze wykorzystanie plików cookie

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie go przed datą wygaśnięcia; natomiast sesyjny plik cookie wygasa pod koniec sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o Tobie, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Możemy używać plików cookie w następujących celach: 

(a) [uwierzytelnianie – używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i poruszasz się po naszej stronie];

(b) [status – używamy plików cookie [aby pomóc nam ustalić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie];

(c) [personalizacja – wykorzystujemy pliki cookies [w celu przechowywania informacji o Twoich preferencjach oraz personalizacji serwisu dla Ciebie];

(d) [bezpieczeństwo – używamy plików cookie [jako element środków bezpieczeństwa stosowanych do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania oraz do ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług];

(e) [reklamowe – używamy plików cookies [aby pomóc nam w wyświetlaniu reklam, które będą dla Ciebie odpowiednie]; oraz

(f) [analiza – używamy plików cookie [aby pomóc nam w analizie wykorzystania i wydajności naszej strony internetowej i usług];

 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/

Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptowania plików cookie i usuwania plików cookie. Metody mogą się różnić w zależności od przeglądarki, przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac (Safari); i

(fa) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Krawędź).

Należy pamiętać, że zablokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie wielu stron internetowych, w tym naszej Witryny. Niektóre funkcje Witryny mogą przestać być dla Ciebie dostępne.

Reklama oparta na zainteresowaniach

Reklama. 

Niniejsza Witryna jest powiązana z CMI Marketing, Inc., d/b/a CafeMedia („CafeMedia”) w celu umieszczania reklam na Witrynie, a CafeMedia będzie gromadzić i wykorzystywać określone dane do celów reklamowych. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych przez CafeMedia, kliknij tutaj: www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy

Adresy e-mail

Możemy zbierać Twój adres e-mail, ale tylko wtedy, gdy dobrowolnie nam go podasz. Może się tak zdarzyć, na przykład, jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać biuletyn e-mailowy lub wprowadzisz promocję.  [Opcja 1] [jeśli podałeś nam swój adres e-mail, obiecujemy wykorzystać go wyłącznie do celów, dla których został podany. Nie użyjemy Twojego adresu e-mail do skontaktowania się z Tobą z niepowiązanych powodów.] [Opcja 2] [Będziemy używać Twojego adresu e-mail do celów, dla których nam go podałeś, a także od czasu do czasu do wysyłania Ci wiadomości e-mail dotyczących Witryny lub innych produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z takiej komunikacji e-mailowej w dowolnym momencie, klikając przycisk „anuluj subskrypcję” w wiadomości e-mail.]

[Opcja 1] [Nie udostępnimy Twojego adresu e-mail żadnym stronom trzecim.] [Opcja 2] [Twój adres e-mail może być również udostępniony dostawcy technologii, z którego korzystamy w związku z celami, dla których go podałeś, a ten dostawca technologii może również od czasu do czasu kontaktować się z Tobą. ]

[Opcja 1] [Jeśli jesteś mieszkańcem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nie chcemy otrzymywać Twojego adresu e-mail i usuniemy go, który podałeś nieumyślnie.] [Opcja 2] [Jeśli jesteś mieszkańcem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zapoznaj się z sekcją poniżej zatytułowaną „Dodatkowe prawa mieszkańców EOG”.]

Rejestracja lub dane konta

Możemy zbierać od Ciebie inne informacje, gdy rejestrujesz się w naszej Witrynie w celu korzystania z różnych funkcji. Takie informacje mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, kod pocztowy, pseudonim i hasło (jeśli dotyczy). Podczas korzystania z Witryny możemy gromadzić inne dane, które podajesz dobrowolnie (takie jak zamieszczane przez Ciebie komentarze).

Możemy również zbierać informacje o Tobie innymi metodami, w tym ankietami badawczymi, platformami mediów społecznościowych, usługami weryfikacyjnymi, usługami danych, a także źródłami publicznymi.] [Możemy łączyć te dane z Twoimi danymi rejestracyjnymi w celu utrzymania dokładniejszego profilu .]

Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu zapewnienia funkcjonalności umożliwiającej rejestrację w Witrynie, w którym to przypadku strona trzecia również będzie miała dostęp do twoich informacji. W przeciwnym razie nie przekażemy żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.][Opcja 2][opisz wszelkie udostępnianie informacji umożliwiających identyfikację osoby]

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do różnych naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak tworzenie lepszego doświadczenia użytkownika Witryny, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z błędami w Witrynie, lepsze zrozumienie sposobu korzystania z Witryny i przedstawianie spersonalizowanych zaleceń .]

Dane transakcyjne

[Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszej Witryny] („Dane transakcyjne“). Dane Transakcyjne mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, dane Twojej karty oraz szczegóły transakcji. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczania zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. [Przetwarzanie płatności w naszej Witrynie jest obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, [zidentyfikować dostawców usług płatniczych]. Będziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami. Informacje o polityce prywatności i praktykach dostawców usług płatniczych można znaleźć pod adresem [Adresy URL]]

Sprzedaż firmy lub aktywów

W przypadku sprzedaży lub zbycia Witryny lub zasadniczo wszystkich jej aktywów w drodze fuzji, sprzedaży aktywów lub w inny sposób, lub w przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, zebrane przez nas informacje na temat możesz być jednym z aktywów sprzedanych lub połączonych w związku z tą transakcją.

Zmiany w Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja Polityki prywatności będzie zawsze publikowana w Witrynie, z „Data wejścia w życie” umieszczoną na górze Polityki. Możemy zmieniać i aktualizować niniejszą Politykę prywatności, jeśli nasze praktyki ulegną zmianie, wraz ze zmianą technologii lub gdy dodamy nowe usługi lub zmienimy istniejące. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w naszej Polityce prywatności lub sposobie, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, lub zamierzamy wykorzystać jakiekolwiek dane osobowe w sposób, który znacząco różni się od podanego w naszej Polityce prywatności w momencie gromadzenia takich informacji, da Ci rozsądną możliwość wyrażenia zgody na zmianę. Jeśli nie wyrazisz zgody, Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane zgodnie z postanowieniami polityki prywatności obowiązującej w momencie uzyskania tych informacji. Korzystając z naszej Witryny lub usług po dacie wejścia w życie, uznaje się, że zgadzasz się z naszą aktualną polityką prywatności. Wykorzystamy informacje uzyskane wcześniej zgodnie z Polityką prywatności obowiązującą w momencie uzyskania informacji od Ciebie.

  • Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk tej witryny, skontaktuj się z nami pod adresem [email chroniony]

https://g.ezoic.net/privacy/racenrcs.com

http://g.ezoic.net/privacy/racenrcs.com/annualRequestSummary